E943a - Butan

E943a – Butan

Charakteristika Butan je hořlavý plyn. Při práci s ním hrozí riziko exploze. Použití Používá se jako hnací plyn ve sprejích. Dále se používá při ošetřování plechů. Také se používá jako aerosol v kosmetickém průmyslu. Výroba Jde o derivát petroleje. Nežádoucí účinky Ve větší koncentraci může mít omamné účinky a může způsobit udušení. Zdroje informací https://www.ferpotravina.cz/seznam-ecek/E943a … Read more