E450 - Difosforečnany (sodné, draselné a vápenaté)

E450 – Difosforečnany (sodné, draselné a vápenaté)

Charakteristika Difosforečnany zahrnují několik sloučenin, mezi které mohou patřit: difosforečnan disodný, difosforečnan trisodný, difosforečnan tetrasodný, difosforečnan didraselný, difosforečnan tetradraselný, difosforečnan divápenatý a dihydrogendifosforečnan vápenatý. Při použití v potravinářství působí velmi podobně. Všechny se dovedou rozpouštět ve vodě. Použití Přidávají se do potravin jako látky, které upravují kyselost. Také jde o kypřící látky, stabilizátory, emulgátory a … Read more