E450 – Difosforečnany (sodné, draselné a vápenaté)

Charakteristika

Difosforečnany zahrnují několik sloučenin, mezi které mohou patřit: difosforečnan disodný, difosforečnan trisodný, difosforečnan tetrasodný, difosforečnan didraselný, difosforečnan tetradraselný, difosforečnan divápenatý a dihydrogendifosforečnan vápenatý. Při použití v potravinářství působí velmi podobně. Všechny se dovedou rozpouštět ve vodě.

Použití

Přidávají se do potravin jako látky, které upravují kyselost. Také jde o kypřící látky, stabilizátory, emulgátory a tavicí soli. Také zabraňují nežádoucím reakcím kovů. Často se přidávají do masných výrobků. Najdeme je i v některých pekařských výrobcích, nebo v tavených sýrech.

E450 - Difosforečnany (sodné, draselné a vápenaté)

Výroba

Získávají se reakcemi za použití kyseliny fosforečné.

Nežádoucí účinky

V malém množství jsou difosforečnany považovány za bezpečné. Při zvýšeném příjmu ale mohou způsobit ztrátu vápníku v kostech.

Zdroje informací

https://www.ferpotravina.cz/seznam-ecek/E450 – E450 (česky)

Napsat komentář