E452 – Polyfosforečnany (sodný, draselný a vápenatý)

Charakteristika

E452, nebo také polyfosforečnany, jsou syntetické stabilizátory, kypřící látky, sekvestranty, regulátory kyselosti, emulgátory, tavicí soli a zahušťovadla. 

Použití

Mají schopnost udržovat ve výrobcích vodu. Z toho důvodu se přidávají do masných výrobků a ryb. Také mají schopnost předcházet potenciálně rizikovým reakcím kovů. Přidávají se také do tavených sýrů, či do šlehaček ve spreji.

E452 - Polyfosforečnany (sodný, draselný a vápenatý)

Výroba

V některých případech se tyto látky nacházejí v přírodě, ale vyrábí se i synteticky. Tím způsobem, že se nechají rekrystalizovat nasycené vodní roztoky.

Nežádoucí účinky

V malém množství je E452 považováno za bezpečnou ingredienci. Existuje ale podezření, že při zvýšeném příjmu může podporovat odvápnění kostí.

Zdroje informací

https://www.ferpotravina.cz/seznam-ecek/E452 – E452 (česky)

https://www.dtest.cz/ecka/246/e-452-polyfosforecnany – Polyfosforečnany (česky)

Napsat komentář