E338 - Kyselina fosforečná (kyselina orthofosforečná)

E338 – Kyselina fosforečná (kyselina orthofosforečná)

Charakteristika E338, nebo také kyselina fosforečná, je syntetický regulátor kyselosti, antioxidant a sekvestrant. Má kapalné skupenství, nemá žádnou barvu ani zápach. V pevné formě není příliš stabilní. Zároveň jde o cenově nejdostupnější a nejsilnější okyselovací látku. Použití Používá se při výrobě nápojů, kterým propůjčuje štiplavou příchuť. Používá se i při výrobě želé, mražených mléčných výrobků … Read more