E338 – Kyselina fosforečná (kyselina orthofosforečná)

Charakteristika

E338, nebo také kyselina fosforečná, je syntetický regulátor kyselosti, antioxidant a sekvestrant. Má kapalné skupenství, nemá žádnou barvu ani zápach. V pevné formě není příliš stabilní. Zároveň jde o cenově nejdostupnější a nejsilnější okyselovací látku.

Použití

Používá se při výrobě nápojů, kterým propůjčuje štiplavou příchuť. Používá se i při výrobě želé, mražených mléčných výrobků či sladkostí. Může se používat i při výrobě sýrů a tuků.

E338 - Kyselina fosforečná (kyselina orthofosforečná)

Výroba

Vyrábí se reakcí vody s oxidem fosforečným. 

Nežádoucí účinky

V malém množství se E338 považuje za bezpečnou substanci. V koncentrované formě ale může dráždit pokožku a sliznice. Také může vést k nadbytku fosforu v těle. Což může vést v extrémních případech i ke vzniku osteoporózy.

Zdroje informací

https://www.ferpotravina.cz/seznam-ecek/E338 – E338 (česky)

https://www.dtest.cz/ecka/162/e-338-kyselina-fosforecna?ft=E338 – Kyselina fosforečná (česky)

Napsat komentář